Henkinen kasvu

Tietoisuusvalmennusta ja -terapiaa – avaimet eheään, kokonaisvaltaiseen ja harmoniseen minuuteen

Enkrateya

Tampere

"Yksilön kehitys käy aina tajunnan tarpeiden kautta" 

Hei, olen Enkrateya, tietoisuusvalmentaja ja -terapeutti matkallasi kohti omaa todellista olemustasi ja eheää minuutta. 

Tietoisuusvalmennuksen ja -terapian ytimenä on pyrkimys luoda dialogin ja läsnä-olon avulla mahdollisuuksien tila uusille oivalluksille ja tarjota avaimia, jotka ovat välttämättömiä portteja polullasi todelliseen olemukseesi – tietoisuuteesi. Oppimalla tunnistamaan ja kohdistamaan intentiosi (pyrkimys, tajunnan tahto) tietoisuusulottuvuudestasi käsin tulet oman kohtalosi luojaksi ja mestariksi. Perimmäisenä tavoitteena on yksilön tunne-elämän ja tajunnan välinen tasa-painotila, joka merkitsee eheää kokonaisvaltaista minuutta ja -harmoniaa.

Tarjoamani tietoisuusvalmennus ja -terapia perustuu dialogiseen läsnäoloon etä- tai liveyhteyden avulla. Sessiot rakentuvat tilannekartoituksesta tarvittavien oivallusten synnyttämiseen, ja tämän myötä tarvittaviin muutoksiin sisä- tai ulkomaailmassa. Lähestymistapani perustuu räätälöimääni tietoisuusohjelmaan, jossa yhdistyy aineksia 12.askeleen ohjelmasta sekä lyhytterapeuttisesta työotteesta. 

Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat itsetutkiskelu, keskusteluterapia, tietoisen suhtautumis- ja toimintatavan omaksuminen löydöksiin, ja lopulta pysyvä transformaatio, jossa oleminen ohjautuu aidosti korkeammasta tietoisuusulottuvuudesta. Tietoisuusvalmennuksen keskeisenä tavoitteena on ymmärtää asenteiden ja toiminnan ulottuvuuksien tarkastelun ja ymmärtämisen kautta harmonia muutettavien ja ei-muutettavien asioiden välille. Tämä toimii avaimena todelliseen mielenrauhaan ja onnellisuuteen. Tietoisuusterapia puolestaan mahdollistaa perinpohjaisemman tarkastelun, sukeltamisen syvemmälle yksilön historiaan, taustaan ja tunne-elämän kerrostumiin - sedimentteihin.


Enkrateya:

Olen kulkenut toisinaan vaivalloisen, mutta antoisan matkan omaan itseeni ja tajuntaani. Polkujen myötä olen löytänyt elämääni merkittävää tasapainoa, tyytyväisyyttä ja harmoniaa. Synnyin voimakkaasti uskonnolliseen perheeseen, jossa omaksi itseksi tulemisen kirkkaita peilejä ei juurikaan ollut tarjolla. Tunteisiin, ilmaisuun ja ihmisten väliseen todelliseen dynamiikkaan ei kiinnitetty juuri lainkaan huomiota – puhumattakaan yksilön jakamattomasta oikeudesta omaan totuuteen. Varhaisnuoruudessa vastakkainasettelu ympäristön kanssa ja henkilökohtaiset haasteet johtivat minut päihderiippuvuuteen. Olin kaksikymppinen kun lopulta raitistuin vertaistuen avulla, ja henkinen etsintä pyörähti todenteolla käyntiin. 

Matkallani olen joutunut kohtaamaan paljon erilaisia, yleisinhimillisiä haasteita; masennusta, yksinäisyyttä, epätoivoa, vihaa ja häpeää. Lopulta olen ymmärtänyt, että nämä energiat ovat olleet vain tajunnan työkaluja ja eräänlaista lannoitetta minuuteni potentiaalin kasvattamiseen ja harmonian saavuttamiseen. Nykyään olen nelikymppinen mies ja elän varsin tasa-painoista ja mielenrauhan täyttämää elämää. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri sosiologian oppiaineesta, ja tällä hetkellä työstän muiden projektien ohessa väitöskirjaa terveystieteisiin. Omaan terveelliset ja raittiit elämän tavat, ja nautin varsin yksinkertaisista asioista, kuten kävelystä, luonnosta, kuntoilusta ja aidoista inhmillisistä kohtaamisista. Erityinen intohimoni on musiiikki, jonka ilmaisuun kanavoin paljon erilaisia energioita. 

Palvelut ja hinnat

Tietoisuusvalmennus: 1 h / 80 euroa

-omien tietoisuus voimavarojen vahvistaminen, kipu- ja kehityskohtien tunnistaminen


Tietoisuusterapia: 3 h / yhteensä 200 euroa

-perinpohjaisempi taustan ja tilanteen kartoitus sekä minän koostaminen

-itsetutkiskelu, purku, oikean itsesuhteen löytäminen ja oikeanlainen suhde ympäristöön

-koostuu 3 eri sessiosta


Tietoisuuskurssi:

-12 tuntia / yhteensä 800 euroa

-kaikkien tietoisuusohjelman kohtien systemaattinen läpikäynti kohti pysyvää transformaatiota

-koostuu 12 eri sessiosta


Ota yhteyttä e-mailitse, niin katsotaan voinko olla avuksi.

Lisätiedot ja tilaus
Ilmoitus päivitetty:
4/10/2023